De brancheorganisatie heeft als missie business te creëren voor de leden. Daartoe verricht de branche diverse activiteiten op het gebied van collectieve marketing, marktonderzoek, belangenbehartiging en informatieverstrekking

Visie

Businesscreatie wordt geconcretiseerd door collectieve technologiemarketing, gezamenlijke belangenbehartiging en het versterken van de bestaande netwerken met de ambitie de export van de leden te bevorderen.

Value Chain

value_chain_groen